Zimowa Wystawa Makiet Kolejowych Szczecin

Galeria Turzyn  22.01.2024 – 28.01.2024

Galeria Turzyn wspólnie z Zachodniopomorskim Klubem Miłośników Kolei i szczecińskim oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji zapraszają na Zimową Wystawę Makiet Modułowych.
Na wystawie będzie można zobaczyć ponad 50-metrową makietę modułową złożoną z modeli redukcyjnych w skali 1:87 (H0).
Wystawa będzie dostępna do oglądania od 22 do 28 stycznia 2024 w godzinach od 11.00 do 19.00 na pierwszym piętrze Galerii Turzyn.
Wstęp jest bezpłatny.

————————————————————- 

Galeria Turzyn wspólnie z Zachodniopomorskim Klubem Miłośników Kolei i szczecińskim oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji zapraszają na warsztaty modelarskie dla dzieci, które odbędą się w ramach Zimowej Wystawy Makiet Modułowych w Galerii Turzyn w dniu 27 stycznia (sobota). Warsztaty modelarskie odbędą się w 3 turach o godz.: 11.00, 12.30 i 14.00. Będzie można zapoznać się z podstawami tworzenia takich makiet i m.in. stworzyć własne drzewo do umieszczenia na takiej makiecie.

UWAGA! Na warsztaty obowiązują bilety dostępne w aplikacji dla uczestników programu TURZYN BONUS CLUB – zapisy ruszą 8 stycznia 2024 roku o godz. 12.00.
Uwaga! Jeden bilet to jedno wejście. Jeśli opiekun chce towarzyszyć dziecku na warsztatach (a może, nie ma limity wiekowego w górę) lub na warsztaty zapisujemy 2 dzieci, konieczna jest rezerwacja biletu dla każdej osoby.

Regulamin uczestnictwa znajduje się tutaj:
https://galeria-turzyn.pl/wp-content/up … in-www.pdf

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin wydarzenia pn. „Zimowa Wystawa Makiet Kolejowych”


1. Organizatorem wydarzenia jest Sierra Balmain Property Management z siedzibą przy
ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, NIP 5252675289, REGON 365366942 (dalej: Organizator).
2. Realizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział w Szczecinie, ul. Dworcowa 19/217, 70-206 Szczecin, NIP 852-04-10-984 (dalej: Realizator).
3. Wystawa odbywa się w lokalu nr 103 na poziomie 1 Galerii Handlowej Turzyn przy al. Bohaterów Warszawy
42 od 22 do 28 stycznia 2024 roku w godz. 11.00-19.00. Udział w wystawie nieodpłatny.
4. Wystawie towarzyszą warsztaty dla dzieci w wieku powyżej 7 lat. Na warsztaty obowiązują zapisy przez
aplikację programu lojalnościowego TURZYN BONUS CLUB dostępną na stronie internetowej galeriaturzyn.pl. By móc zarezerwować 1 miejsce na warsztacie, należy być uczestnikiem programu TURZYN
BONUS CLUB i zgromadzić min. 10 punktów.
5. Uczestnicy wydarzenia ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za szkody na osobach i mieniu
wyrządzone przez siebie czy też osoby lub zwierzęta będące pod ich opieką w trakcie trwania wydarzenia.
6. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami wynikającymi
z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub poleceń osób prowadzących.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, na którym organizowane jest wydarzenie.
8. W trakcie trwania wydarzenia zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa
z udziałem uczestników wydarzenia. Uczestnik poprzez uczestnictwo w wydarzeniu wyraża zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku własnego i osób będących pod jego/jej opieką dla celów promocyjnych w
związku z organizacją i prowadzeniem wydarzenia na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do
obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką,
łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych
wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora wydarzenia lub z jego udziałem, a także Realizatora.
9. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany programu.
10. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do niniejszych zasad i poleceń osób realizujących wydarzenie.
11. Pytania można kierować na adres: kinga.rabinska@sierrabalmain.com w tytule wpisując: FERIE MAKIETY